Montážní návod na garáže s rovnou střechou

 

1) Pro stavbu garáže je potřeba připravit rovný podklad (beton,asfalt, obrubníky, trámy apod.)
2 + 3) Jednotlivé díly garáže rozmístíme podle obrázku. Garáž má spád střechy zepředu dozadu.
4) Boční díl sešrubujeme k dílu spodnímu alespoň třemi samořeznými vruty bez gum. podložky
(ten je určen na uchycení střešní krytiny). Boční díl vsuneme v rohu do zadního.
5) Podobně upevníme druhý boční díl k zadnímu.
6) Přívrtání nasunutého bočního dílu.
7) Detail spoje. Pokud si zákazník přeje pevnější spojení, může dle vlastního uvážení použít i
šroubkované spoje např. šroubkem a  matkou M8 do provrtané díry.
8+9) Potom vsadíme čelní rám, který drží vrata a opět přišroubujeme podle obrázku 9. aspoň na 3 místech.
10+11) Následujete uchycení třech kusů příčných nosníků krytiny většími šrouby a maticemi.
12) Řádně utáhněte
13+14) Vyvážení do roviny je nutné jak pro střechu, tak i pro správné a lehké zavírání obou křídel vrat proti sobě. Nasadíme vrata a  před montáží střešní krytiny utáhneme obě křídla vrat k sobě šoubem.
15) Nakonec uchytíme krytinu (3ks). Přeložíme přes jednu trapézu.Přesah vpředu a vzadu si zákazník určí sám. Délka plechů je dostatečná. Boční přesah rozměříme po obou stranách stejný. Potom s vratačkou a rychlořeznými šrouby s podložkou přivrtáme krytinu k nosníkům. Postačující je navrtat každou třetí trapézu po jednom metru. Celkový počet samořezných vrutů s podložkou pro jednu střechu je asi 50ks. Stoupejte po plechu nad nosníky nebo fošnách.
Při pozorném pohledu se nosníky při zatížení váhou člověka mírně otisknou, to vám usnadní odhad správného místa pro vrtání.
16) Ukotvení garáže k podložce je nutné provést řádně  pevnými spoji podle druhu podkladu a návětrnosti umístění stavby zevnitř k rámu garáže.( např.vruty na hmoždiny do betonu )
Mnoho úspěchů při montáži !

 

Montážní návod na garáže se sedlovou střechou

 

Montážní návod výklopných vrat

 

Montáž střešní krytiny